Ab kharra soch raha hoon logo,
Kyun kiya tum ko ikatha maine..